Zaměření společnosti

Naším cílem je poskytování komplexních řešení takovým způsobem, abychom maximálně vycházeli vstříc našim zákazníkům a splňovali jejich přání
a potřeby. Snažíme se společně nalézt taková řešení, která jsou v souladu s jejich možnostmi a představami. Prodej, servis
a služby
považujeme za nedílnou součást obchodního vztahu a zároveň představují základní pilíře naší firemní strategie. Víme, že jsme zde pro naše zákazníky, a zároveň si plně uvědomujeme skutečnost, že jejich úspěch a spokojenost musí být i naším cílem a nedílnou součástí.

„Zákazník je pro nás partnerem. Úspěch společnosti souvisí s úspěchy partnerů. Pracovní náplň a její obsah směřuje ke spokojenosti Vás, našich partnerů. Vzájemné budování vztahů založených na důvěře, úctě a vzájemném porozumění jsou pro nás hlavními úkoly.“

Flexibilita a know how

Pracovníci naší firmy se pravidelně a systematicky účastní rozvoje technických i obchodních dovedností nejen ve spolupráci s výrobci nabízených produktů, ale i na speciálních seminářích, týkajících se dané problematiky, či řešení pracovních úkolů a situací.

Standardem je servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady. Součástí naší nabídky je i možnost servisních smluvních vztahů s individuálně nastavenými podmínkami výjimkou není servisní zásah do 8 pracovních hodin, zabezpečení náhradního stroje v případě že není možné závadu odstranit do 24 hodin. Rychlost a kompletnost v řešení jednotlivých zakázek a dodávek je kladně hodnocena většinou našich zákazníků, a proto tyto vlastnosti považujeme za samozřejmost.

Ekologická recyklace

Součástí naší nabídky je bezplatná ekologická likvidace použitých strojů jejich částí a součástí stejně jako jejich náplní - tonerových, inkoustových a běžných nylonových kazet. Informujte se prosím u nás, nebo u některého z našich partnerů. Některé typy vypsaných kazet vykupujeme. Informujte se o aktuální cenové nabídce.